Korsstykke

Overligger i et av de fire hovedelementene i et gjøpelhus med knekk på taket; se oppslaget for nærmere detaljer.