Krall

Krall (ty. Krahl, Krähl, Kräll, Krail)

 

En slags rake eller krafse med stumpe, flere tommer lange tenner; brukt til sortering av grov fra finknust masse og innskyfling i flate trau for borttransportering.

 

K. kunne brukes både i kull- og steinmassehåndteringen.

En tidlig kilde opplyser at k. kun hadde fem tenner.[1]

 

K. ble brukt i den tidligste bergverksdriften i Norge, og er bl.a. funnet ved Moisesberg i Fyresdal, et kobber- og sølvverk som var i drift 1541-1549.

 

Fotnoter

1. Berward og Schönberg 1673,1693:124,125.