Kretskobber

Kretskobber (ty.Gekrätzkupfer)

 

Kobber fra smelting av krets (metallholdig slagg) fra garingen.

Det er mindre sannsynlig at begrepet har vært brukt i norsk kobberindustri da det ikke kjennes til bruk av noen særskilt kretsovn til kretssmelting slik man kjenner fra det store garingssenteret i Avesta, ca 7 mil sørøst for Falun.