Krykke

Krykke (ty. Krücke) 

 

Redskap bestående av en stang med et tverrstilt endestykke for å trekke noe til seg.

 

K. var i bergverksdriften betegnelsen på a) en slags krafse med endestykke i jern brukt som arbeidsredskap ved bearbeiding/flytting av røstegods ved venderøsting og til alminnelig arbeide med oppsamling av gods f.eks. ved lasting av stein i gruven; b) som avtrekksverktøy, gjerne med endestykke av tre, brukt til å fjerne slagg og andre urenheter fra overflaten i en smelteherd (1.) f.eks. ved kobbergaringen og i sølvmetallurgien, se avstrøkstre.

 

Varia:

- Mer allment kan nevnes at bruken i det viktige kildespråket tysk var lite konsistent når det gjaldt betegnelsene Schaufel, Krücke, Kiste og Streichholz noe som også smittet over på norsk språkbruk på dette området. Begrepene ble brukt om hverandre om de samme verktøy, og samme begrep kunne i forskjellige sammenhenger betegne verktøy med noe forskjellige utforming og funksjon. Artikkelteksten ovenfor må leses med dette forbehold.