Kubbestrossene

Betegnelse på et stort sølvfunn i Kongens gruve ved Kongsberg Sølvverk i 1830-årene.

 

Funnet innledet verkets største glansperiode som varte fram til 1860.[1]

 

Fotnoter

1. Kongens gruve. Udat. hefte. Utg. Norsk Bergverksmuseum:8.