Kugge

Generell betegnelse for kammer, frosker eller hevarmer som var festet på hjulstokker for å løfte/evt. trykke ned hammerskaft, armene på blåsebelger og pukkstempler (se pukkstempel).

 

K. var av tre eller jern og ble kilt inn i hjulstokken eller i huller i en jernring satt inn på stokken, se Varia.

 

Varia:

- I en svensk kilde finner vi følgende opplysninger om en såkalt ”kuggring” satt på hammerskaftet til en kniphammer[1]: ”Ringen er en sterk støpejernsring, enten i et stykke eller to ringer skrudd sammen. Ringen er 20-22 cm bred og 10-12 cm tykk, med gjennomgående hull, ca 9 cm i firkant, langs ytterkanten. I hullene festes stålkuggene med trekiler. Ringene tjener både til å styrke hjulstokken og til å gi solid feste for kuggene, samtidig som de gir en rask og stabil hammergang.[…] Kuggene slås inn i hullene slik at de også får feste i hjulstokken.”

 

 

 

 

Fotnoter

1. Rinmanns bergverksleksikon 1789. Teksten er omsatt og målene bearbeidet fra gml. svensk mål til metriske mål.