Kullknekt

Kullknekt/kulleknegt/kølknekt

Ung arbeider som var engasjert i håndteringen av verkets trekull.

 

Arbeidet kunne bestå i å assistere kullfuten ved mottak, kontrollmåling og lagring av trekull som ble levert verket. Også bæring av kull til ovn og smie kunne være knektearbeid selv om det ser ut til dette arbeidet for en stor del ble utført av egne kullgutter.