Kunstbekk

Bekken fra eller til et vannhjul (kunsthjul) som driver et lenseverk (vannkunst) ved en gruve.