Kunstfettkokeri

Kunstfettkokeri[1]

 

Liten fabrikk hvor det ble kokt svinefett til smøring av forskjellige maskindeler.

 

Fettet ble brukt til å smøre vannhjulsaksler og andre bevegelige deler, f.eks. på stangkunsten for redusere et (svært høyt) friksjonstap og slitasje.

Det eneste kjente k. ble anlagt på Kongsberg etter kongelig resolusjon i 1771.

 

Varia:

- På Kongsberg ble det til den første kunsten (pumpemaskineri) kjøpt inn et bismerpund (≈ 6 kg) smør til smøring. Da dette ville blitt dyrt i lengden, ble det også kjøpt inn fisketran. Også svinefett ble siden kjøpt inn til smøring og i 1771 fikk altså Sølvverket sitt eget ’kunstfettkokeri’.

At det kunne gå med betydelige mengder viser en opplysning fra 1770, som riktignok var et år med særlig stor produksjon ved Sølvverket, at det medgikk 16310 liter kunstfett til smøring ved verket. Kanskje ikke så underlig at verket ønsket å bli selvforsynt på dette produktet.

- I en svensk 1500-talls kilde berettes at man til smøring av lærlinene brukte ”kökenfett”. Til en 40 favners line (~72 m) opplyses det at det gikk med 2,5 lispund (~21 kg) av dette fettet.[2]

 

 

Fotnoter

1. Opplysningene i denne artikkelen i hovedsak fra Berg B.I. 1998 (25):115, 265.
2. Gjengitt i Lindroth 1955, bd 1:129.