Kunsthauer

Kunsthauer/kunstheuer

 

Arbeider som bisto kunststigeren med å bygge, overvåke og vedlikeholde/reparere verkets vannhjulsdrevne installasjoner, særlig pumpeverket.

 

Omtales også som kunstknekt.