Kunstvarter

Kunstvarter/pumpevarter

 

Arbeider som førte tilsyn med pumpeverket (kunsten) i gruvene for å forebygge skader og driftsstans.