LLP

 

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

        http://www.llp.no/index.php?id=124

 

Mye arkivmateriale finnes deponert lokalt i selskapsarkiver, i mindre museers arkiver, i lokale historielags arkiver o.l.

For å styrke privatarkivarbeidet ble det i 1986 stiftet en egen organisasjon, Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP). Landslaget er en landsdekkende organisasjon for institusjoner som arbeider med bevaring og formidling av arkiver etter private og offentlige rettssubjekter. Landslaget organiserer de fleste av arkivinstitusjonene i landet, også flere av arkivverkets institusjoner. Ved utgangen av 2006 hadde LLP 148 medlemmer fordelt på kommunale, interkommunale, fylkeskommunale og statlige arkivinstitusjoner, museer, biblioteker, kommuner, bedrifter og historielag. Medlemsliste ligger på lagets hjemmeside.

 

For hjelp og veiledning har organisasjonen et nettverk av fylkeskontakter som kan svare på faglige spørsmål og formidle kontakt videre til rette faginstans.  http://www.llp.no/index.php?id=49