Ladetein

Ladetein/latein         

 

Ladestokk til å lade borehull for fjellsprengning.