Lagte

Skjøt/lås som koblet to stenger i et stangfelt eller en staglinje sammen.

 

Skjøtingen skjedde ved at det på begge de motgående stangender ble innarbeidet et lengre, gjensidig tilpasset, sagtann-profilert parti[1] som ved skjøtingen ble innpasset i hverandre og låst sammen med flere jernringer og gjennomgående bolter.

L. omtales også som ’kamskjøt’.

Lagting kunne bare brukes der feltet fulgte en rett linje.

Fotnoter

1. En kilde opplyser at lengden på dette partiet var 2 alen (~1,26 m). (Brünnich 1804:33).