Lakterved

Trevirke på 1 lakters lengde (~2 m), f.eks. til forbygging av gruvene.