Leirdriver

Leirdriver/lerdriver

 

Lite dokumentert yrkesbetegnelse på en arbeider som var beskjeftiget med klargjøring av innredningsmateriale for ovner og herder.

 

Helt nøyaktig hva hans arbeid bestod i, fremgår ikke av kilden. Trolig arbeidet han med først å tørrblande råstoffene, for det meste kull og leire i pulverform, for deretter å tilsette vann for å gjøre massen myk og formbar. Arbeidet ble utført bl.a. med bruk av en langtannet jernrive, kalt kullekran.[1]

Produktet var ferdig når en kunne lage en ball av massen uten at den klebet ved fingrene.

L.s arbeid var knapt noe selvstendig fag. Sannsynligvis ble arbeidet utført av en erfaren arbeider som stod under oppsyn av smelteren som hadde ansvaret for innredningsarbeidet.

Fotnoter

1. Opplysningene fra Kongsberg Sølvverk, men bruk av langtannet rive til dette arbeidet er sannsynlig også ved andre verk.