Leireforladning

Leireforladning/leireplugg//leiresats/sats/leersatz/forladning/ladt

 

Tørr, steinfri leire formet som små kuler brukt til å fylle borehullet over sprengladningen for å få kruttet til å bryte ved avskytingen.

 

Før stampingen ble det nedsatt en renn-nål eller et skyterør i borehullet for å opprettholde en tennkanal for fengkruttet til sprengladningen.  For å sikre at kruttet eksploderte ble den leiren som lå direkte over sprengladningen mindre hardt stampet enn det øvrige.

Det var svært viktig at leiren var helt uten sand el steinpartikler for å unngå farlig gnistslag og friksjonsantennelse når den ble stampet ned i hullet, og når en eventuell renn-nål skulle trekkes ut. Et vellykket resultat var for øvrig avhengig av at leiren hadde en fast konsistens, og at stampingen foregikk ”porsjonsvis” Ble det brukt renn-nål, måtte den trekkes eller slås ut på en slik måte at det ikke løsnet leirepartikler som falt ned i hullet.

Som forladning ble i sjeldnere tilfeller, antakelig når det var vanskelig å skaffe ren leire, brukt andre materialer som papir og mose.

Teknikken ble innført ved Clausthal i Tyskland i 1687, og ble her i landet først tatt i bruk ved kobberverkene, tidligst ved Gothalfs kobberverk på Grorud i 1704, deretter ved kobberverkene i Årdal, Løkken, Kvikne og Røros, og så ved Kongsberg Sølvverk i 1711.