Leirehus

Leirehus/leerhuus

 

Hus til oppbevaring av leire som var i bruk til en rekke formål i hyttedriften.

 

Leire var handelsprodukt og ble solgt til bergverkene i tønner som ble satt på lager.

Det var nok vanlig at bergverkene hadde forrådshus for forskjellige produkter man trengte i den daglige smeltevirksomhet og som det derfor var viktig å holde tørt. Dette gjaldt først og fremst trekull, men også produkter som leire og sand.