Lengdelakter

Lengdemål på litt over 2 m. Se lakter.