Levererts

Levererts/levermalm (ty. Lebererz)

 

Uren, jordaktig malm blandet med jernoksid.

 

L. opptrer ofte sammen med kobber.

Forekomster av l. ble registret i Røros-malmen av den omreisende tyske forfatter V. Bedemar rundt 1813. Han opplyser at tvilsmalmen er sterkt innblandet med l., men at det ikke burde være vanskelig å redusere innholdet av slik malm ved tilslag av svovelkis under smeltingen.[1]

 

 

Fotnoter

1. Bedemar 1819, bd 1: 561,555. Bedemar hadde ikke naturvitenskapelig bakgrunn, og hans opplysninger om funn og metoder må ses på med et visst forbehold.