Ligge i frist

Ligge i frist (ty. in Fristen liegen)

 

Ble sagt om et bergverk som var innvilget fristbevilling, dvs. fritak for plikten til kontinuerlig drift av  en gruve for kortere eller lengre tid.

 

Når fristbevilling var innvilget, kunne gruven ”ligge i frist” i lang tid, kanskje i årtier.