Linerull

Rundstokk som linen for heisetønnene i sjakten løp over.

 

L. kunne ha flere funksjoner. Generelt skulle den virke styrende på linens bane, og synes da å ha vært utformet med en form for styrespor. I slepesjakter ble l. også brukt for å forhindre at linen slepte mot underlaget og ble slitt, og sjakten måtte da ha l. med jevne mellomrom oppover. (Slitte liner var sannsynligvis den vanligste årsak til de kostbare og farlige tønnesprangene.)

Trolig hadde l. to endetapper som ga stokken mulighet for å rotere i en opplagring.