Lispund

Vektmål (16 pund) ≈ 8 kg.[1] Se Enhetsmål.

Symbol for l. er L#.

 

L. ble bl.a. brukt ved oppveiing av jern.

Fotnoter

1. Forbehold må tas for 1500- og deler av 1600-tallet da det antakelig var det kølnske pundet på ~ 468 g som vanligvis ble brukt som handelsvekt, mens det lybske på 488 g og det københavnske trolig ble brukt i mindre omfang (SNL:402). Basert på kølnsk vekt blir lispundet da ~ 7.5 kg.