Lokk

Betegnelse på en av klemmedelene i en klemmerenne, se oppslaget.