Luttenklammer

Luttenklammer (ty.) 

 

Jernbeslag for å holde en værlutt (ventilasjonskanal) tett sammenføyet.