Magasinstrosse

Bergrom hvor avbyggingen foregikk ved at man arbeidet seg avsatsvis oppover med oppmagasinering av løsbrutt bergmasse i strossen, se magasinbryting.