Malmskriver

Betjent som mottok og registrerte mengden malm som kom fra gruven.[1]

 

Malmen ble målt i tønner, eller etter vekt ved mottaket. En tønne holdt standard ≈ 250 l og veide gjennomgående ≈ 500 kg. Se også malmtønne.

 

Fotnoter

1. Brünnich 1816:50.