Mark

Mark/merke (ty. Mark)

 

≈ 235 g, se lødighet.