Mellomstoll

Stoll som munner ut i ei sjakt mellom høyere og dypere stoller.