Mergel

  

Kalkholdig leire med ca halvparten av hver bestanddel, brukt til innredning av smelteovner og (større) herder.

 

Det er ukjent hvor lenge m. har vært i bruk som innredningsmateriale, men det nevnes

i Agricolas verk De re metallica fra 1556.