Metallsulfid

 

Kjemisk forbindelse mellom svovel og et eller flere metaller.

 

Eksempler på m.: Jern(II)sulfid, FeS(2); blyglans/galena, PbS; kobber(I)sulfid/hvittmetall, Cu2S; sølvsulfid/sølvglans, Ag2S. Av komplekse m. med jern kan nevnes kobberkis/chalcopyritt, CuFeS2, og sinkblende (med varierende mengde jern), (ZnFe)S.

Se også sulfid