Midtstein

Midtstein[1]

 

Stein som fungerte som bunnlager (støtlager) eller som svøp for bunnlager til den vertikale akseltappen på hestevandringens spindel.

 

Steinen er gjerne ca 75 x 75 cm og lå sentrisk i sålen på hestevandringen. Hullet i steinen er enten rundt, eller uthugget i firkantet. En antar at det runde hullet tjent som lager for akseltappen, mens det firkantete har tjent som svøp for lageret og at selve lageret var av stål eller stangjern.

M. er funnet ved registreringen av faste kulturminner ved gruvene i Arendals-distriktet.

Bruk av m. ved andre gruver og verk er p.t. uviss.

 

Varia:

- Bunnlageret kunne også være en såkalt stålkiste. En svensk kilde opplyser at både m. og stålkister var innfelt i en grunnstokk i sålen[2]. En tredje mulighet var at lageret var plassert i en oppmurt forhøyning på sålen.

 

Fotnoter

1. Artikkelen bygger hovedsakelig på pers. medd. fra Per Halvor Sælebakke 15.11. og 27.11.12, samt opplysninger i heftet Jerngruvedrift i Arendalsfeltet 1994:13.
2. Rinmans bergverksleksikon (1789).