Minersjikt

Minersjikt/minerskikt

 

Arbeidslag som skal drive med sprengningssarbeide.