Modelljern

Betegnelse på  stangjern fremstilt etter forelegg eller modeller med angivelse av jernstykkets lengde, bredde, tykkelse og form (rund, kantet).

 

M. var bestillingsprodukter, gjerne brukt som emnesjern til grovsmiene med videre bearbeidelse til bandjern, bolteemner, bygningsjern, skinnejern, hjulaksler osv.