Motort

Motort/gegenort (ty. Gegenort)

 

En drift som går mot en annen og åpnes ved gjennomslag.

 

M. ble drevet for å oppnå en høyere fremdrift. Drift av m. var spesielt aktuelt ved gjennomføringen av store stollprosjekter. M. ble da drevet mot stollorten fra dagen innenfra en gruve, en sjakt eller et lichtloch.

Driftsmetoden satte marksjeiderens ferdigheter på prøve, både retning og sålehøyde måtte stemme når driftene møttes. Dårlige overganger kunne skape problemer både for drenering, malmtransport og annen trafikk.