Motstoll

Stoll drevet inn mot en allerede eksisterende stoll/stoll under arbeid slik at de møtes når den/de er drevet tilstrekkelig langt fram. Se også motort.