Mundloch

Mundloch/mundlokk/munnlokk/mundlock/muntlok/munning/dagåpning (ty. Mundloch)

 

Et gruveroms åpning ut mot dagen; særlig brukt om stollåpningen.

 

Ved valg av sted for anlegg av stollmundloch måtte man passe på at det lå slik at vann fra området rundt ikke kunne renne inn i stollen, likeså at m. ble lagt i sikker høyde for flom i nærliggende vann/elv. Det måtte også beregnes høyde til berghald i forbindelse med drivingen av stollen/uttransportering av gråberg.

For å sikre mot innrasing fra løs og oppsprukket sidestein ble m. ofte forsterket med et hvelv av murt stein. Buens sluttstein ble gjerne påført årstallet for det år stollarbeidet ble startet opp.