NGU

NGU – NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

                 http://www.ngu.no

 

For en oversikt over NGUs publikasjoner, se http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Publikasjonskatalog%202010.pdf

Papirutgave av fullstendig publikasjonskatalog fås ved henvendelse til:

Norges geologiske undersøkelse Distribusjonen

7491 Trondheim

T1f. 73 90 40 00

 

Av særlig interesse er serien NGU nr… som lenge omfattet alle NGUs publikasjoner. Den første utkom i 1890. De fleste skrifter og artikler er av rent faggeologisk art, men det er også en rekke publikasjoner av stor interesse for en bergverkshistoriker. Se under for en oversikt over NGU-publikasjoner med relevans til bergverkshistorien.

Fra og med nr. 394 opphører fellesnummereringen. Bulletin fortsetter NGU-publikasjonenes gamle nummerering alene, mens Skrifter blir ordnet etter den tidligere underseriens egen nummerering. Special Publication gis også ut med egen nummerserie.

I 1976 ble det utgitt et forfatter- emne- og stedsregister for NGU publikasjonsnr. 1-315, for tidsrommet 1890-1974 (samt småskrifter nr 1-9). Registeret har NGU nr 326, og er utgitt på Univ.forlaget i 1976. Registeret består av to deler, et alfabetisk forfatterregister, som gir fullstendige bibliografiske opplysninger, og et emne- og stedsregister med korte titler eller stikkord.

 

- Om de forskjellige metaller http://www.ngu.no/en-gb/hm/Resources/Metaller/

- Grunnvannsforurensning fra kisgruver. NGU rapport 96.161 http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1996/96_161.pdf

 

 

Oversikt over publikasjoner i ngu-serien med relevans til bergverkshistorien.

Listen er ordnet kronologisk etter utgivelsesår.

 

Det finnes flere relevante publikasjoner enn de som er oppført på listen, se registerpublikasjonen NGU nr. 326 fra 1976, omtalt ovenfor. I de første tiårene ble også alle utkomne publikasjoner trykt på heftenes omslagssider.

 

Vogt, Johan H.L. 1892. Nikkelforekomster og nikkelproduksjon. NGU nr 6.

 

Vogt, Johan H.L. 1908. De gamle norske jernverk.  NGU nr 46.

 

Vogt, Johan H.L. 1918. Jernmalm og jernverk, særlig om elektrisk jernmalm-smelting., NGU nr 85.

 

Bugge, Carl og Foslie, Steinar 1922. Norsk arsenmalm og arsenikkfremstilling.  NGU nr 106.

 

Foslie, Steinar 1923. Grongdistriktet, i NGU No. 98, s 27 - 42.

 

Falck-Muus, Rolf 1923. Registrering av de gamle bergverksarkiver, i NGU nr 98, s 21 - 27.

(for verk mm som omfattes av registreringene, se siden Falck-Muus.)

Falck-Muus, Rolf 1924. Registrering av de gamle bergverksarkiver, i NGU nr 122, s 32 - 58.

 

Foslie, Steinar 1925. Syd-Norges Gruber og malmforekomster. NGU nr 126.

 

Foslie, Steinar 1926. Norges svovelkisforekomster. NGU nr 127.

 

Aasgaard, Gunnar 1927. Gruber og skjerp i kisdraget øvre Guldal -Tydal. NGU nr 129.

 

Torgersen. J.C. 1928. Sink- og blyforekomster på Helgeland. NGU nr 131. Oslo 1928

 

Falck-Muus, Rolf 1929. Norske bergverksarkivalia III, i NGU nr 133. (for innhold, jfr. ovenfor)

 

Aasgaard, Gunnar 1935. Beskrivelse av Foldals kisfelt, i NGU nr 145, s 65 - 68.

 

Theting. Fr. 1935. Beskrivelse av Røstvanggrubene, i NGU nr 145, s 97 -106.

 

Auma grube og andre gruber og skjerp i Foldalsområdet, i NGU nr 145, s107 -109.

 

Riiber, C. C. og Aasgaard, Gunnar 1935. Beskrivelse av kis- og kobbergruber og skjerp i Foldal, Dovre og Alvdal herreder, i NGU nr 145, s65 - 96.

 

Foslie, Steinar 1946. Melkedalen grube i Ofoten. Søndre Ofotens malmforekomster. NGU nr 169.

 

Poulsen, Arth. O. 1964. Norges gruver og malmforekomster II Nord Norge. NGU nr 204.

 

Bugge, Arne 1967. Kongsberg Sølvverk, i NGU nr 250 C, s65 - 84.