NOEN SVENSKE ORD OG UTTRYKK

med oversikt over svensk mål og vekt (p.t. ikke utarbeidet)

MERKNADER

- Ord som kan skape misforståelser har hatt høy prioritet ved utvalget, foruten fagtekniske ord som ikke finnes i vanlige ordlister, samt mer vanlige ord med en spesiell bergfaglig betydning. Ord som er ført opp i Leksikonet i dette prosjektet, er lenket.

Enkelte ord er opplagte, f.eks. brillugn, men er tatt med for å vise hvordan ordet er skrevet på svensk, nyttig ved søk i svensk litteratur, f.eks. Rinmans bergverksleksikon.

- Allmene betydninger av et ord (også) med bergfaglig mening, oppgis vanligvis ikke, f.eks. uppbruka som her er oppført med opparbeide (malm), mens betydningen oppbruke, som på norsk, ikke oppgis

- Det må tas forbehold om at enkelte ord kan ha flere betydninger enn de som er ført opp i denne kortfattede listen, liksom enkelte ord kan ha flere skrivemåter enn det som her er oppført.

 

 

(die) Nase führen

passe nesen/styre blesten med nesen

alstra

frembringe, skape, produsere

bergslaget

sammanslutning av bergmenn

bruklig

i vanlig bruk

bräd

bord, planke

brädlapp

plankestump

dr kmt

daler kobbermynt

dr smt

daler sølvmynt

fata

skrape opp røsteverk o.a. i et trau med en kortskaftet krafse

förbår

det først bor som brukes ved anboring av et hull. Deretter brukes andre bor.

förekomma

1.hindre (komme i forkjøpet), forebygge 2. forekomme

föremål

gjenstand, ting

förfaras

forspilles ved skjødesløshet

förfarenhet

erfaring

försättning

overbelaste ovnen med mer malm enn det er kull

förverk

halvsmeltet gods som satt høyt oppe i svartkobberherden

förändringar

varianter

galte

mindre råjernsstykke

gruvstaten

den ene av to ’avdelinger’ ved Stora Kopparbergets Bergslag; de ansatte arbeidet i gruven og med oppredning. (Den andre avdelingen var "konststaten", (s.d.))

handspik

spett (spesialverktøy til bruk ved kobbersmeltingen)

hardsatt

smeltet med for lite kull

hilla/lorthilla/lortled

tyktflytende, seig, jernholdig masse som la seg ovenpå svartkobberet i smelteherden

hult

vedlag i røste

hultning

legging av vedlag i en røste

hög

haug

kamp/kampverk

gods som etter regulær venderøsting ikke var fullbrent og som derfor måtte røstes videre (har annen betydning på norsk, se kamp)

kasbränt

hardbrent venderøstet verk som har løpt sammen til store klumper.

klot

kule

klyft

1. det faste berget, enten det fører malm eller ikke – komme til fast klyft/ädel /oädel klyft 2. kløft, også bergrevne med malm

kolband

kull som har sammensintret med seigslagg nede i herden og som må trekkes ut med en krok for ikke å hindre smeltingen

kolbunke

jernstang med lite tverrstilt trestykke på enden; redskap for å arbeide med kullet inne i ovnen.

konststaten

den ene av to "avdelinger" ved Stora Kopparbergets Bergslag; de ansatte arbeidet med teknikk og mekanikk i gruven. (Den andre avdelingen var "gruvstaten" (s.d.))

kvickslagg/qvickslagg/kopparslagg

slagg fra svartkobbersmeltingen; kvikkslagg

käril

lite kar

lödig mark

myntvekt. I eldre tid 210 g rent sølv

malmtunna

malmtønne kobbermalm ≈300 kg (iflg Lindroth 1955,bd 2:258).  (No.≈500 kg pr malmtønne)

nasa

danne nese

nasugnsbrott/nasbrott 

samnavn for alle slags urene ovnsprodukter som ovnsbrudd og jernsu

nødsatt/nödsatt

smelte med for mye kull

nötning

slitasje

ovig

tungvint

qvarter ¼ alen ≈ 15 cm

smelte med for mye kull

qvickslagg 

vanlig betegnelse på slagg som gikk i retur som fluss

qvikt 

i bevegelse

ris 

kvist

rämnor 

kløfter, revner

råbränt/trottstensbränt

ikke fullbrent, dvs svovelholdig (verk ved venderøstingen)

sandmått/mått/skorpa

stikkherd og slaggsump utformet i sand på hyttegulvet med hardbrent overflate

sax

splint

schamplunjärn 

gen. betegnelse på stangjern som ikke har noen spesiell typebetegnelse, men som gjerne er grovt for forskjellige slags grovsmiding

sedan 

etter at

skarfa 

skjøt

skäligen

temmelig, rimeligvis

spers

spiss

stjälpbar

vribar

stjälpning

arbeidet med å trekke svartkobberstykkene på 0,5 -1 tonn inn på garherden

sulurostning

røsting av rik malm som gikk direkte til venderøsting uten foregående trinn

sörja

tyktflytende, seig masse

til rågå

til randen

tilsäga 

samtykke, tillate

trumma 

overdekket avløpsrør, gjennomløp eller utluftings- og dreneringssystem under smelteovn; trummer

tågliga, togliga 

langsomt

uppbruka

opparbeide

vändmalm 

rik kobbermalm som gikk direkte til venderøsting uten forutgående kaldrøsting og skjærsteinsmelting.

ymnig 

rikelig

ögla

løkke, sløyfe, øye

ömsa

skifte

 

 

 

Svensk mål og vekt