Nachseller

Nachseller/nachzähler/nachzehler/nachtfaller (ty. Nachzähler)

 

Arbeider som kontrollerte at det fastsatte antallet tønner bergmasse pr. skift ble heist opp fra gruvene, og at tønnene kom fulle opp.

 

En kilde opplyser at n. ved Kongsberg Sølvverk var skadete menn som tidligere hadde arbeidet nede i gruven. Arbeidet synes å passe bra for denne gruppen, så det kan ha vært nokså vanlig å bruke denne jobben som retrettstilling, også for eldre arbeidere.