Omgangsort

Omgangsort/ombruddsort/ombrudd (ty. Umbruch)

 

Horisontal drift som brytes ut til siden i en bue fra hoveddriften for:

- å omgå en sjakt eller annet bergrom;

- for å omgå løse og farlige partier i gruven;

- for å komme i kontakt med et annet bergrom.