Oppfare

Oppfare/opfare/fare opp/fare op

 

1. Drive med arbeider for å nå inn til og skaffe seg oversikt over en malmforekomst og klargjøre forekomsten for avbygging; åpne en gruve (se oppfaring); 2. befare, besiktige, undersøke.

 

Ad 2. Eksempelsetning: ” Man hadde oppfaret terrenget med et helt lite skjerpekorps…”[1]

 

Fotnoter

1. Ansteinsson 1935:102.