Oppholdskjede

Oppholdskjede/oppholdsskjosse/opholdsskiorts/opholdsskiortz/vahrschoss        

 

Kjetting eller line festet til bjelker i gruveforbygningen til sikring mm av pumpefelt og pumpesats.

 

O. ble brukt som permanent sikring for pumpefeltet og pumpesatsene slik at de ikke falt ned selv om de skulle brekke/brytes i stykker. Kjettingen var også nyttig for å stabilisere feltets og pumpenes posisjon og for å ha noe de kunne henge i ved reparasjon.