Overdrag

Overdrag/marksjeideroverdrag

 

Målinger i en gruve for å tegne et kart av den, eller for å bestemme to drifters beliggenhet i forhold til hverandre.