Overkunststiger

Arbeidsleder med overordnet ansvar for bygging, vedlikehold og oppsyn med de vannhjulsdrevne maskiner, først og fremst pumpeverket.

 

Tilgjengelige kilder gir ingen konkrete opplysninger om o.s arbeid og oppgaver, men en kan anta at det først og fremst var de større bergverkene som hadde et hierarki av kunststigere hvor det også kunne være underkunststigere og 'vanlige' kunststigere i tillegg til o.. Kanskje hadde o. ansvar for flere gruver.

’Overkunststiger’ kan også være en slags ’ærestittel’ slik vi periodevis finner for berghauptmann/overberghauptmann, altså titler som ikke nødvendigvis forholder seg til et hierarki.

Se også kunststiger.