Overved

Overved[1]

 

Betegnelse på den ved bøndene leverte over det pålagte kvantum.

 

Bøndene hadde visse muligheter for å drøye sitt kvantum ved. Enkelte ganger kunne det betales høyere pris for denne veden, men som regel ble o. betalt etter ordinær takst.

Fotnoter

1. Opplysningene i denne artikkelen refererer til forholdene ved Kongsberg Sølvverk. Kilde er Berg 1982 (38):22,23,24.