Pall

Avsats, hylle i gruve eller dagbrudd; gjerne brukt om de flate avsatsene i drifter hvor man arbeider seg nedover eller oppover, se utstrossing.

 

Det er hevdet at ’pall’ er tatt opp igjen i nyere norsk bergspråk under svensk påvirkning. Som eksempel på bruk i nyere tid gjengis en opplysning fra A/S Sydvaranger: ”All malm blir drevet ut i store åpne brudd som anlegges trappevis over hverandre i avsatser (såkalte paller) av 20 m’s høyde.” Kilden er datert 1918.[1]

 

Varia:

- ’Pall’ stammer fra norrønt pallr som var en forhøyning, bordgulv langs stuens langvegger og dens ene endevegg, og veggfast benk på slikt bordgulv.[2]

 

 

Fotnoter

1. Ansteinsson 1935:108.
2. Stor norske leksikon.