Pikskifer

Pikskifer (ty. Pickschiefer)

 

Forbrente skall, hovedsakelig av oksidert kobber og bly, som ble slått av (pikket av) darrlingene etter gløding i darreovnen. Pga. sitt sølvinnhold gikk p. tilbake til ny smelting i friskovnen.

Se seigring for en samlet oversikt over produkter og prosess.