Pinge

Pinge (ty.)/binge 

 

Innrasing, ofte traktformet, av en gammel sjaktåpning i dagen.

 

Varia:

- Rundt p. finner man ofte en ring av stein. Denne består av verdiløs gråstein fra den steinmasse bergmennene heiste opp med sin haspel.