Pliktsfogd

Pliktsfogd/pliktsfoged/pliktfaut (dial. Røros)

 

Verkets kontaktperson overfor bøndene når det gjaldt (pliktmessig) levering av ved (særlig setteved, røsteved) og trekull, eller når de skulle utføre transportoppdrag som malmkjøring for verket. Kunne også ha tilsyn med proviant- og materialregnskap.